సెప్టెంబరు 2017
భాద్రపదము - ఆశ్వయుజము
తెలుగు క్యాలెండర్ 2017        |       © monthlycalendars.in
ఆది
3
శు.ద్వాదశి 11:12 am
ఉత్తరాషాడ 9:37 am
10
బ.చవితి 7:24 am, పంచమి 5:23 am+
అశ్విని 10:37 am
17
బ.ద్వాదశి 2:42 pm
ఆశ్లేష 12:06 am+
24
శు.చవితి 12:39 pm
విశాఖ 4:25 am+
సోమ
4
శు.త్రయోదశి 12:14 pm
శ్రవణ 11:17 am
11
బ.షష్ఠి 3:14 am+
భరణి 9:20 am
18
బ.త్రయోదశి 1:08 pm
మఖ 11:23 pm
25
శు.పంచమి 2:27 pm
అనురాధ [మంధాక్ష] full night
మంగళ
5
శు.చతుర్దశి 12:41 pm
ధనిష్ఠ 12:24 pm
12
బ.సప్తమి 1:01 am+
కృత్తిక 7:56 am
19
బ.చతుర్దశి 11:52 am
పుబ్బ 11:00 pm
26
శు.షష్ఠి 4:41 pm
అనురాధ 7:02 am
బుధ
6
శు.పౌర్ణమి 12:32 pm
శతభిష 12:56 pm
13
బ.అష్టమి 10:48 pm
రోహిణి 6:28 am, మృగశిర 5:00 am+
20
బ.అమావాస్య 10:59 am
ఉత్తరఫల్గుని 11:02 pm
27
శు.సప్తమి 7:08 pm
జ్యేష్ఠ 9:57 am
గురు
7
బ.పాడ్యమి 11:52 am
పూర్వాభాద్ర 12:57 pm
14
బ.నవమి 8:36 pm
ఆరుద్ర 3:35 am+
21
శు.పాడ్యమి 10:34 am
హస్త 11:34 pm
28
శు.అష్టమి 9:36 pm
మూల 12:57 pm
శుక్ర
1
శు.దశమి 7:36 am
పుర్వాషాడ [అన్ధాక్ష] full night
8
బ.విదియ 10:44 am
ఉత్తరాభాద్ర 12:31 pm
15
బ.దశమి 6:29 pm
పునర్వసు 2:16 am+
22
శు.విదియ 10:41 am
చిత్తా 12:37 am+
29
శు.నవమి 11:50 pm
పుర్వాషాడ 3:48 pm
శని
2
శు.ఏకాదశి 9:38 am
పుర్వాషాడ 7:24 am
9
బ.తదియ 9:13 am
రేవతి 11:42 am
16
బ.ఏకాదశి 4:30 pm
పుష్యమి 1:05 am+
23
శు.తదియ 11:23 am
స్వాతి 2:15 am+
30
శు.దశమి 1:36 am+
ఉత్తరాషాడ 6:15 pm