జూలై 2017
ఆషాడము - శ్రావణము
తెలుగు క్యాలెండర్ 2017        |       © monthlycalendars.in
ఆది
30
శు.సప్తమి 8:06 am
చిత్తా 7:22 am
2
శు.నవమి 8:19 pm
చిత్తా 12:00 am+
9
శు.పౌర్ణమి 9:36 am
పుర్వాషాడ 4:48 pm
16
బ.సప్తమి 1:37 pm
రేవతి 12:20 am+
23
బ.అమావాస్య 3:15 pm
పునర్వసు 9:53 am
సోమ
31
శు.అష్టమి 9:47 am
స్వాతి 9:39 am
3
శు.దశమి 10:15 pm
స్వాతి 2:35 am+
10
బ.పాడ్యమి 11:26 am
ఉత్తరాషాడ 7:09 pm
17
బ.అష్టమి 12:05 pm
అశ్విని 11:18 pm
24
శు.పాడ్యమి 12:22 pm
పుష్యమి 7:43 am
మంగళ
4
శు.ఏకాదశి 12:29 am+
విశాఖ 5:26 am+
11
బ.విదియ 12:56 pm
శ్రవణ 9:10 pm
18
బ.నవమి 10:00 am
భరణి 9:45 pm
25
శు.విదియ 9:57 am
ఆశ్లేష 6:00 am, మఖ 4:51 am+
బుధ
5
శు.ద్వాదశి 2:52 am+
అనురాధ [మంధాక్ష] full night
12
బ.తదియ 2:04 pm
ధనిష్ఠ 10:49 pm
19
బ.దశమి 7:25 am, ఏకాదశి 4:27 am+
కృత్తిక 7:44 pm
26
శు.తదియ 8:08 am
పుబ్బ 4:23 am+
గురు
6
శు.త్రయోదశి 5:14 am+
అనురాధ 8:24 am
13
బ.చవితి 2:45 pm
శతభిష 12:00 am+
20
బ.ద్వాదశి 1:12 am+
రోహిణి 5:25 pm
27
శు.చవితి 7:00 am
ఉత్తరఫల్గుని 4:39 am+
శుక్ర
7
శు.చతుర్దశి full night
జ్యేష్ఠ 11:21 am
14
బ.పంచమి 2:56 pm
పూర్వాభాద్ర 12:41 am+
21
బ.త్రయోదశి 9:49 pm
మృగశిర 2:53 pm
28
శు.పంచమి 6:38 am
హస్త 5:40 am+
శని
1
శు.అష్టమి 6:51 pm
హస్త 9:50 pm
8
శు.చతుర్దశి 7:31 am
మూల 2:10 pm
15
బ.షష్ఠి 2:34 pm
ఉత్తరాభాద్ర 12:48 am+
22
బ.చతుర్దశి 6:27 pm
ఆరుద్ర 12:19 pm
29
శు.షష్ఠి 7:01 am
చిత్తా [మధ్యాక్ష] full night