మే 2017
వైశాఖము - జ్యేష్ఠము
తెలుగు క్యాలెండర్ 2017        |       © monthlycalendars.in
ఆది
7
శు.ద్వాదశి 9:42 pm
ఉత్తరఫల్గుని 7:44 am
14
బ.తదియ 10:17 am
మూల 2:08 am+
21
బ.దశమి 4:42 pm
పూర్వాభాద్ర 11:11 am
28
శు.తదియ 2:04 pm
ఆరుద్ర 3:30 pm
సోమ
1
శు.షష్ఠి 10:31 pm
ఆరుద్ర 6:37 am, పునర్వసు 5:15 am+
8
శు.త్రయోదశి 11:16 pm
హస్త 9:43 am
15
బ.చవితి 12:38 pm
పుర్వాషాడ 4:56 am+
22
బ.ఏకాదశి 2:44 pm
ఉత్తరాభాద్ర 10:09 am
29
శు.చవితి 11:07 am
పునర్వసు 1:24 pm
మంగళ
2
శు.సప్తమి 8:52 pm
పుష్యమి 4:32 am+
9
శు.చతుర్దశి 1:07 am+
చిత్తా 12:01 pm
16
బ.పంచమి 2:46 pm
ఉత్తరాషాడ [మంధాక్ష] full night
23
బ.ద్వాదశి 12:03 pm
రేవతి 8:24 am
30
శు.పంచమి 8:47 am
పుష్యమి 11:57 am
బుధ
3
శు.అష్టమి 7:51 pm
ఆశ్లేష 4:28 am+
10
శు.పౌర్ణమి 3:12 am+
స్వాతి 2:34 pm
17
బ.షష్ఠి 4:31 pm
ఉత్తరాషాడ 7:25 am
24
బ.త్రయోదశి 8:48 am, చతుర్దశి 5:08 am+
అశ్విని 6:02 am, భరణి 3:14 am+
31
శు.షష్ఠి 7:10 am
ఆశ్లేష 11:13 am
గురు
4
శు.నవమి 7:30 pm
మఖ 5:02 am+
11
బ.పాడ్యమి 5:28 am+
విశాఖ 5:19 pm
18
బ.సప్తమి 5:42 pm
శ్రవణ 9:26 am
25
బ.అమావాస్య 1:14 am+
కృత్తిక 12:10 am+
శుక్ర
5
శు.దశమి 7:44 pm
పుబ్బ [సులోచన] full night
12
బ.విదియ full night
అనురాధ 8:12 pm
19
బ.అష్టమి 6:11 pm
ధనిష్ఠ 10:48 am
26
శు.పాడ్యమి 9:18 pm
రోహిణి 9:04 pm
శని
6
శు.ఏకాదశి 8:30 pm
పుబ్బ 6:09 am
13
బ.విదియ 7:51 am
జ్యేష్ఠ 11:11 pm
20
బ.నవమి 5:51 pm
శతభిష 11:24 am
27
శు.విదియ 5:31 pm
మృగశిర 6:07 pm