ఫిబ్రవరి 2017
మాఘము - ఫాల్గుణము
తెలుగు క్యాలెండర్ 2017        |       © monthlycalendars.in
ఆది
5
శు.నవమి 6:30 pm
కృత్తిక 5:07 pm
12
బ.విదియ 4:41 am+
మఖ 8:39 am
19
బ.అష్టమి 2:18 pm
అనురాధ 10:06 pm
26
బ.అమావాస్య 8:28 pm
ధనిష్ఠ 7:16 am
సోమ
6
శు.దశమి 4:09 pm
రోహిణి 3:29 pm
13
బ.తదియ 4:57 am+
పుబ్బ 8:59 am
20
బ.నవమి 4:41 pm
జ్యేష్ఠ 12:52 am+
27
శు.పాడ్యమి 7:06 pm
శతభిష 6:49 am, పూర్వాభాద్ర 5:56 am+
మంగళ
7
శు.ఏకాదశి 1:47 pm
మృగశిర 1:49 pm
14
బ.చవితి 5:51 am+
ఉత్తరఫల్గుని 9:56 am
21
బ.దశమి 6:45 pm
మూల 3:17 am+
28
శు.విదియ 5:20 pm
ఉత్తరాభాద్ర 4:43 am+
బుధ
1
శు.పంచమి 2:20 am+
ఉత్తరాభాద్ర 10:06 pm
8
శు.ద్వాదశి 11:29 am
ఆరుద్ర 12:13 pm
15
బ.పంచమి full night
హస్త 11:31 am
22
బ.ఏకాదశి 8:20 pm
పుర్వాషాడ 5:11 am+
గురు
2
శు.షష్ఠి 12:42 am+
రేవతి 9:11 pm
9
శు.త్రయోదశి 9:21 am
పునర్వసు 10:48 am
16
బ.పంచమి 7:23 am
చిత్తా 1:41 pm
23
బ.ద్వాదశి 9:18 pm
ఉత్తరాషాడ 6:29 am+
శుక్ర
3
శు.సప్తమి 10:49 pm
అశ్విని 8:01 pm
10
శు.చతుర్దశి 7:30 am, పౌర్ణమి 6:02 am+
పుష్యమి 9:39 am
17
బ.షష్ఠి 9:25 am
స్వాతి 4:17 pm
24
బ.త్రయోదశి 9:38 pm
శ్రవణ [సులోచన] full night
శని
4
శు.అష్టమి 8:44 pm
భరణి 6:39 pm
11
బ.పాడ్యమి 5:04 am+
ఆశ్లేష 8:54 am
18
బ.సప్తమి 11:48 am
విశాఖ 7:10 pm
25
బ.చతుర్దశి 9:20 pm
శ్రవణ 7:10 am