ಜೂನ್ 2017
ಜ್ಯೇಷ್ಠ - ಆಷಾಢ
ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2017        |       © monthlycalendars.in
ಭಾನು
4
ಶು.ದಶಮೀ 8:03 am
ಹಸ್ತ 3:24 pm
11
ಬ.ದ್ವಿತೀಯಾ 11:15 pm
ಮೂಲ 8:05 am
18
ಬ.ನವಮೀ 3:16 am+
6:29 pm
25
ಶು.ದ್ವಿತೀಯಾ 1:01 am+
ಪುನರ್ವಸು 11:25 pm
ಸೋಮ
5
ಶು.ಏಕಾದಶೀ 9:43 am
ಚಿತ್ತ 5:47 pm
12
ಬ.ತೃತೀಯಾ 1:18 am+
ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 10:50 am
19
ಬ.ದಶಮೀ 1:12 am+
ರೇವತಿ 5:26 pm
26
ಶು.ತೃತೀಯಾ 10:12 pm
ಪುಷ್ಯ 9:22 pm
ಮಂಗಳ
6
ಶು.ದ್ವಾದಶೀ 11:43 am
ಸ್ವಾತಿ 8:27 pm
13
ಬ.ಚತುರ್ಥೀ 3:03 am+
ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1:22 pm
20
ಬ.ಏಕಾದಶೀ 10:28 pm
ಅಶ್ವಿನಿ 3:43 pm
27
ಶು.ಚತುರ್ಥೀ 8:00 pm
ಆಶ್ಲೇಷ 7:57 pm
ಬುಧ
7
ಶು.ತ್ರಯೋದಶೀ 1:56 pm
ವಿಶಾಖೆ 11:18 pm
14
ಬ.ಪಂಚಮೀ 4:22 am+
ಶ್ರವಣ 3:32 pm
21
ಬ.ದ್ವಾದಶೀ 7:14 pm
ಭರಣಿ 1:27 pm
28
ಶು.ಪಂಚಮೀ 6:33 pm
ಮಖ 7:17 pm
ಗುರು
1
ಶು.ಸಪ್ತಮೀ 6:20 am
ಮಖ 11:15 am
8
ಶು.ಚತುರ್ದಶೀ 4:16 pm
ಅನುರಾಧ 2:14 am+
15
ಬ.ಷಷ್ಠೀ 5:08 am+
ಧನಿಷ್ಠ 5:15 pm
22
ಬ.ತ್ರಯೋದಶೀ 3:38 pm
ಕೃತಿಕೆ 10:45 am
29
ಶು.ಷಷ್ಠೀ 5:53 pm
ಪುಬ್ಬ 7:23 pm
ಶುಕ್ರ
2
ಶು.ಅಷ್ಟಮೀ 6:14 am
ಪುಬ್ಬ 12:01 pm
9
ಶು.ಪೂರ್ಣಿಮಾ 6:39 pm
ಜ್ಯೇಷ್ಠ 5:11 am+
16
ಬ.ಸಪ್ತಮೀ 5:15 am+
ಶತಭಿಷ 6:22 pm
23
ಬ.ಚತುರ್ದಶೀ 11:50 am
ರೋಹಿಣಿ 7:48 am, ಮೃಗಶಿರ 4:49 am+
30
ಶು.ಸಪ್ತಮೀ 6:00 pm
ಉತ್ತರ 8:15 pm
ಶನಿ
3
ಶು.ನವಮೀ 6:51 am
ಉತ್ತರ 1:26 pm
10
ಬ.ಪ್ರತಿಪತ್ 9:00 pm
ಮೂಲ full night
17
ಬ.ಅಷ್ಟಮೀ 4:38 am+
6:47 pm
24
ಬ.ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 8:00 am, ಪ್ರತಿಪತ್ 4:21 am+
ಆರಿದ್ರ 1:57 am+