ಫಿಬ್ರವರಿ 2017
ಮಾಘ - ಫಾಲ್ಗುಣ
ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2017        |       © monthlycalendars.in
ಭಾನು
5
ಶು.ನವಮೀ 6:30 pm
ಕೃತಿಕೆ 5:07 pm
12
ಬ.ದ್ವಿತೀಯಾ 4:41 am+
ಮಖ 8:39 am
19
ಬ.ಅಷ್ಟಮೀ 2:18 pm
ಅನುರಾಧ 10:06 pm
26
ಬ.ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 8:28 pm
ಧನಿಷ್ಠ 7:16 am
ಸೋಮ
6
ಶು.ದಶಮೀ 4:09 pm
ರೋಹಿಣಿ 3:29 pm
13
ಬ.ತೃತೀಯಾ 4:57 am+
ಪುಬ್ಬ 8:59 am
20
ಬ.ನವಮೀ 4:41 pm
ಜ್ಯೇಷ್ಠ 12:52 am+
27
ಶು.ಪ್ರತಿಪತ್ 7:06 pm
ಶತಭಿಷ 6:49 am, 5:56 am+
ಮಂಗಳ
7
ಶು.ಏಕಾದಶೀ 1:47 pm
ಮೃಗಶಿರ 1:49 pm
14
ಬ.ಚತುರ್ಥೀ 5:51 am+
ಉತ್ತರ 9:56 am
21
ಬ.ದಶಮೀ 6:45 pm
ಮೂಲ 3:17 am+
28
ಶು.ದ್ವಿತೀಯಾ 5:20 pm
4:43 am+
ಬುಧ
1
ಶು.ಪಂಚಮೀ 2:20 am+
10:06 pm
8
ಶು.ದ್ವಾದಶೀ 11:29 am
ಆರಿದ್ರ 12:13 pm
15
ಬ.ಪಂಚಮೀ full night
ಹಸ್ತ 11:31 am
22
ಬ.ಏಕಾದಶೀ 8:20 pm
ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 5:11 am+
ಗುರು
2
ಶು.ಷಷ್ಠೀ 12:42 am+
ರೇವತಿ 9:11 pm
9
ಶು.ತ್ರಯೋದಶೀ 9:21 am
ಪುನರ್ವಸು 10:48 am
16
ಬ.ಪಂಚಮೀ 7:23 am
ಚಿತ್ತ 1:41 pm
23
ಬ.ದ್ವಾದಶೀ 9:18 pm
ಉತ್ತರಾಷಾಢ 6:29 am+
ಶುಕ್ರ
3
ಶು.ಸಪ್ತಮೀ 10:49 pm
ಅಶ್ವಿನಿ 8:01 pm
10
ಶು.ಚತುರ್ದಶೀ 7:30 am, ಪೂರ್ಣಿಮಾ 6:02 am+
ಪುಷ್ಯ 9:39 am
17
ಬ.ಷಷ್ಠೀ 9:25 am
ಸ್ವಾತಿ 4:17 pm
24
ಬ.ತ್ರಯೋದಶೀ 9:38 pm
ಶ್ರವಣ full night
ಶನಿ
4
ಶು.ಅಷ್ಟಮೀ 8:44 pm
ಭರಣಿ 6:39 pm
11
ಬ.ಪ್ರತಿಪತ್ 5:04 am+
ಆಶ್ಲೇಷ 8:54 am
18
ಬ.ಸಪ್ತಮೀ 11:48 am
ವಿಶಾಖೆ 7:10 pm
25
ಬ.ಚತುರ್ದಶೀ 9:20 pm
ಶ್ರವಣ 7:10 am