ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
ಮಾರ್ದಶಿರ - ಪುಷ್ಯ
ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2017        |       © monthlycalendars.in
ಭಾನು
31
ಶು.ತ್ರಯೋದಶೀ 3:28 pm
ರೋಹಿಣಿ 5:53 pm
3
ಶು.ಪೂರ್ಣಿಮಾ 9:16 pm
ಕೃತಿಕೆ 9:21 am, ರೋಹಿಣಿ 6:21 am+
10
ಬ.ಅಷ್ಟಮೀ 1:11 am+
ಪುಬ್ಬ 5:35 pm
17
ಬ.ಚತುರ್ದಶೀ 9:29 am
ಜ್ಯೇಷ್ಠ full night
24
ಶು.ಷಷ್ಠೀ 1:55 am+
ಶತಭಿಷ 11:45 pm
ಸೋಮ
4
ಬ.ಪ್ರತಿಪತ್ 5:29 pm
ಮೃಗಶಿರ 3:19 am+
11
ಬ.ನವಮೀ 1:22 am+
ಉತ್ತರ 6:08 pm
18
ಬ.ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 12:00 pm
ಜ್ಯೇಷ್ಠ 7:07 am
25
ಶು.ಸಪ್ತಮೀ 2:43 am+
1:09 am+
ಮಂಗಳ
5
ಬ.ದ್ವಿತೀಯಾ 1:46 pm
ಆರಿದ್ರ 12:28 am+
12
ಬ.ದಶಮೀ 2:08 am+
ಹಸ್ತ 7:18 pm
19
ಶು.ಪ್ರತಿಪತ್ 2:39 pm
ಮೂಲ 10:09 am
26
ಶು.ಅಷ್ಟಮೀ 2:44 am+
1:47 am+
ಬುಧ
6
ಬ.ತೃತೀಯಾ 10:18 am
ಪುನರ್ವಸು 9:56 pm
13
ಬ.ಏಕಾದಶೀ 3:25 am+
ಚಿತ್ತ 8:58 pm
20
ಶು.ದ್ವಿತೀಯಾ 5:20 pm
ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1:15 pm
27
ಶು.ನವಮೀ 1:55 am+
ರೇವತಿ 1:36 am+
ಗುರು
7
ಬ.ಚತುರ್ಥೀ 7:15 am, ಪಂಚಮೀ 4:44 am+
ಪುಷ್ಯ 7:54 pm
14
ಬ.ದ್ವಾದಶೀ 5:08 am+
ಸ್ವಾತಿ 11:04 pm
21
ಶು.ತೃತೀಯಾ 7:58 pm
ಉತ್ತರಾಷಾಢ 4:18 pm
28
ಶು.ದಶಮೀ 12:16 am+
ಅಶ್ವಿನಿ 12:38 am+
ಶುಕ್ರ
1
ಶು.ದ್ವಾದಶೀ 7:12 am, ತ್ರಯೋದಶೀ 4:20 am+
ಅಶ್ವಿನಿ 2:28 pm
8
ಬ.ಷಷ್ಠೀ 2:52 am+
ಆಶ್ಲೇಷ 6:27 pm
15
ಬ.ತ್ರಯೋದಶೀ full night
ವಿಶಾಖೆ 1:30 am+
22
ಶು.ಚತುರ್ಥೀ 10:22 pm
ಶ್ರವಣ 7:11 pm
29
ಶು.ಏಕಾದಶೀ 9:54 pm
ಭರಣಿ 10:56 pm
ಶನಿ
2
ಶು.ಚತುರ್ದಶೀ 12:57 am+
ಭರಣಿ 12:07 pm
9
ಬ.ಸಪ್ತಮೀ 1:41 am+
ಮಖ 5:41 pm
16
ಬ.ತ್ರಯೋದಶೀ 7:10 am
ಅನುರಾಧ 4:12 am+
23
ಶು.ಪಂಚಮೀ 12:25 am+
ಧನಿಷ್ಠ 9:43 pm
30
ಶು.ದ್ವಾದಶೀ 6:55 pm
ಕೃತಿಕೆ 8:38 pm